^Назад до Верху

1. Консультації з елементами тестування

1.1. Комп'ютерне тестування абітурієнтів за програмою "Профі" з метою виявлення професійних інтересів, ціннісних орієнтацій та пріоритетів, надання психологічної консультативної підтримки в усвідомленому виборі майбутньої професійної діяльності.

1.2. Комп'ютерне тестування абітурієнтів за програмою "Три компетентності" з метою виявлення загальних інтелектуальних здібностей. Дозволяє визначити здатність особистості до оволодіння фаховими спеціальностями та навчальними дисциплінами.

1.3. Надання консультацій для викладачів, студентів, абітурієнтів та їх батьків.

 

2. Соціально-психологічні тренінги для студентів

Основна мета тренінгів - формування навичок успішної самореалізації студента, сприяння розвитку його організаторських здібностей, вмінь взаємодіяти з оточенням та психологічно налаштовуватись на майбутнє. Досягнення мети тренінгів реалізується через формування потреби студентів університету до інноваційної, професійної та творчої діяльності. Майбутнім менеджерам і маркетологам, банкірам і фінансистам, психологам і представникам інших спеціальностей, у межах дії тренінгів, надається можливість мобілізувати власний особистісний ресурс, відрефлексувати його, розвинути навички групової взаємодії.
Після закінчення тренінгу його учасники отримають відповідні сертифікати. Центр на 2015-2016н. р. пропонує на вибір 7 соціально-психологічних тренінгів: «Школа лідера», «Партнерське спілкування», «Особистісне так кар’єрне зростання», «Ораторське мистецтво», «Усвідомлення себе», «Майстерня взаємовідносин», «Практикум з гешатальту».

3. Соціологічні дослідження серед студентів та викладачів

Двічі на рік провідними соціологами Центру проводяться опитування "Викладання навчальних дисциплін у КНТЕУ" та ін. на замовлення структурних підрозділів, кафедр та керівництва університету.

4. Міжнародний фестиваль організаційної, економічної та практичної психології «Мудрість поколінь» SAPIENTIA GENERATIÓNES