^Вгору

1. Консультації з елементами тестування

1.1. Комп'ютерне тестування вступників за програмою «Профі» допоможе зробити вибір щодо профільного спрямування та отримати консультаційну підтримку щодо вибору майбутньої спеціальності з урахуванням особистих здібностей та можливостей працевлаштування.

1.2. Комп'ютерне тестування вступників за програмою «Три компетентності» що надає змогу діагностувати найбільш розвинену компетентність та наявність здібностей для роботи за спеціальністю.

1.3. Надання консультацій студентам, абітурієнтам та їх батькам.

 

2. Соціально-психологічні тренінги для студентів

Основна мета тренінгів - формування soft skills студента, а саме:

- навички самоменеджменту (управління часом, планування власної активності, самомотивація);
- лідерські якості (впевненість у собі, готовність до ризику, прийняття рішень, здатність організувати активність інших);
- навички спілкування в колективі навички командної (колективної) роботи;
- навички проведення переговорів;
- здатність вибудовувати довгострокові соціальні зв'язки;
- навички проведення презентацій, виступів перед аудиторією;
- мислиннєві навички (логічне мислення, критичне мислення)
- орієнтація на результат та якість
- прагнення до постійного професійного розвитку, готовність і здатність до подальшого навчання;
- здатність швидко адаптуватися до змін;
- здатність сприймати та аналізувати нову інформацію, розвивати новітні ідеї;
- ерудованість, загальна культура.

Майбутнім менеджерам і маркетологам, банкірам і фінансистам, психологам і представникам інших спеціальностей, у межах дії тренінгів, надається можливість мобілізувати власний особистісний ресурс, відрефлексувати його, розвинути навички групової взаємодії.
Після закінчення програми тренінгу - учасники отримають відповідні сертифікати.

Центр на 2018-2019 н. р. пропонує на вибір 4 соціально-психологічних тренінги:

- «Школа лідера»;
- «Особистісне так кар’єрне зростання»;
- «Ораторське мистецтво»;
- «Таємниці взаємовідносин».

 

3. Соціологічні дослідження

Основна мета соціологічних досліджень – з’ясування думок вступників, студентів, викладачів, випускників, роботодавців щодо якості підготовки фахівців у КНТЕУ.

Протягом 2018‑2019 н.р. Центром проведено:

- «Якість викладання навчальних дисциплін у КНТЕУ»;
- «Якість освіти у КНТЕУ» (студенти);
- «Якість освіти у КНТЕУ» (викладачі);
- «Визначення потреб в особистісному зростанні серед студентської молоді КНТЕУ» (спільно з РСС);

 

На замовлення структурних підрозділів проведено:

- «Анкета вступника» (Приймальна комісія);
- «Якість освіти у КНТЕУ» (Відділ міжнародних зв’язків КНТЕУ);
- «Вступ до магістратури» (Приймальна комісія);
- «Анкета випускника КНТЕУ» (Центр розвитку кар’єри);
- «Анкета роботодавця» (Центр розвитку кар’єри);
- «Визначення потреб студентів КНТЕУ у вивченні програмних продуктів» (факультет обліку, аудиту та інформаційних систем).

 

 

4. Студентський психологічний клуб «SAPGEN»

 

Мета діяльності клубу – передавати практичний досвід учасникам та надавати психологічну підтримку методами групової взаємодії.

 

5. Факультатив практичної психології «PSYchea»

Мета факультативу – поглиблення практичних психологічних знань, умінь та навичок студентів та викладачів, які необхідні у повсякденному сучасному житті.