^Вгору

Метою тренінгу є розвиток та вдосконалення навичок ораторського мистецтва, формування впевненої поведінки під час виступу. Він містить аналіз психологічних аспектів підготовки та проведення публічних виступів, масових інформаційних, пропагандистських або рекламних кампаній, а також  практичні, перевірені досвідом рекомендації, що сприятимуть успіху в публічних виступах, дискусіях, інших видах роботи з аудиторією. Особлива увага приділяється способам і прийомам впливу на слухачів (від елементарних до витончених), а також заходам захисту від такого впливу.

Відповідно до мети тренінгу сформульовано наступні завдання:

1. Сформувати навички щодо впевненого виступу перед слухачами та в майбутньому перед працівниками підприємства.

2. Розвинути навички та вміння публічних виступів.

3. Ознайомити з прийомами підготовки до публічного виступу.

 

Тренінг дає змогу оволодіти такими спеціальними професійними компетентностями:

Знати:

- теоретичні основи невербального та вербального спілкування,

- методи боротьби зі страхом публічних виступів,

- прийоми управління хвилюванням,

- навички аргументації, здатність відстоювати точку зору,

- ораторські прийоми,

- основні положення іміджелогії,

- основи підготовки промови до виступу.

 

Вміти:

- відстоювати точку зору,

- готувати публічний виступ,

- формувати навички аргументації,

- використовувати ораторські прийоми,

- читати мову жестів і рухів,

використовувати жестикуляцію під час невербального спілкування з аудиторією

 

Заняття проводить практичний психолог центру Вороп Інна Валеріївна.
Вартість курсу –  400 грн.
Програма тренінгу розрахована на 24 години, заняття проходять у зручний для Вас час.