^Вгору

Лідерство – дуже важливе питання сьогодення, адже лідери є рушійною силою в бізнесі, політиці і в суспільному житті. Психологи зазначають, що лідерство тією чи іншою мірою притаманне кожному. Просто треба його відшукати і розвинути. І щоб стати лідером, потрібно виховувати себе відповідно.

Тренінг «Школа лідера» спрямовує свої зусилля саме на розвиток і вдосконалення лідерських здібностей студентів, які є офіційними і неофіційними лідерами академічних груп та окремих мікрогруп. Така форма роботи дозволяє відстежувати актуальні проблеми, які є в учасників, сприяє усвідомленню ними своїх індивідуально-типологічних особливостей, а також їх ефективному використанню у своїх колективах. Формування успішних лідерів передбачає перенесення здобутих знань і навичок у середовище ровесників, що забезпечує більшу результативність виховної роботи в університеті.

Мета тренінгу:вдосконалення лідерських здібностей студентів для кращого функціонування студентського колективу університету.

Завдання тренінгу:поглиблення знань студентів про самих себе, свої психологічні особливості, усвідомлення ними своїх дій і думок, зміцнення позитивних якостей особистості, набуття навичок адекватної поведінки у певних соціальних ситуаціях; відпрацювання організаторських та комунікативних здібностей, що характеризують особу лідера групи; формування стратегії дій лідерів з перенесення здобутих знань і навичок на весь студентський колектив.

 

Протягом тренінгу учасники отримають можливість удосконалити:

- лідерські навички відстоювати свою позицію,

- майстерність планування,

- мистецтво працювати самостійно та в команді, взаємодіяти  як єдине ціле,

- організаторські уміння,        

- вміння оцінювати та використовувати власний  потенціал і потенціал команди.

 

Під час тренінгу створюються умови, в яких учасники зможуть:

- виявити особливості поведінки лідера,

- працювати над використанням своїх лідерських якостей,

- дізнатися про свою роль у команді, ефективну взаємодію з іншими  членами,

- дізнатися про свої сильні та слабкі сторони, щоб використовувати їх під час вирішення різних ситуацій,

- випробувати різноманітна стратегії поведінки та зрозуміти свій  власний стиль роботи,

- усвідомити свої приховані можливості та власний потенціал,

- стати лідером, який надихає інших до дій завдяки власному  прикладу,

- працювати над своєю унікальністю.

 

Заняття та консультації проводить практичний психолог відділу навчально-виховної роботи КНТЕУ Кущенко Олена Миколаївна.

Вартість всього курсу –  400 грн.
Програма тренінгу розрахована на 24 години, заняття проходять у зручний для Вас час.