^Назад до Верху

Мета тренінгу: виявлення і розкриття індивідуальних особливостей, нахилів і уподобань учасників щодо професійного самовизначення та пошук власного професійного шляху.

Відповідно до мети тренінгу сформовано наступні завдання:
1.    Усвідомити свої професійні інтереси і потреби;
2.    Отримати знання про особливості професійного світу;
3.    З’ясувати наскільки обрана професія відповідає професійним особливостям чи вподобанням;
4.    Навчитися дослуховуватися до себе і відповідно до цього обрати власний життєвий шлях;
5.    Підвищення рівня усвідомлення за прийняття індивідуального рішення.

Тренінг дає змогу сформувати відповідні професійні і особистісні компетентності:
Знати:
    Власні професійні інтереси та потреби;
    Багатогранний світ професій;
    Свої життєві цінності та пріоритети, як підґрунтя для визначення стратегії на життя;
    Зрозуміти своє «Я-ідеальне» та «Я-реальне» в професії.
Вміти:
    Розуміти свої професійні інтереси і потреби;
    Розумітися у світі професій;
    Чути себе;
    Презентувати себе на співбесідах.

Заняття проводить практичний психолог центру Хоменко В’ячеслав Дмитрович.
Вартість курсу – 400 грн.
Програма тренінгу розрахована на 24 години, заняття проходять у зручний для Вас час.

 

>> Заява та направлення на оплату

 

Запис у кімнаті Б-404 або за телефоном 531-49-80 (внутрішній 15-80)

Сучасне суспільство перенасичене проблемами. Іноді досить важко зорієнтуватись, яка є більш актуальнішою, а яка – менш. Сучасний соціальний світ диктує свої стереотипи та бачення того, як виглядає успіх в окремих випадках та загалом.
Проблема професійного самовизначення – одна із тих, що постає перед кожним підлітком. Її актуальність складно перебільшити, а тим паче –зменшити. В час професійного різноманіття дуже важко визначитися із своїм місцем у професійній мозаїці пропозицій та можливостей.
Починаючи зі старших класів більшість молоді отримують від дорослих майже одне і теж запитання «Ти вже вирішив ким хочеш стати?» або «Ти уже знаєш, куди будеш вступати і на яку спеціальність»? Це ті запитання, на які сам підліток не може відповісти собі самостійно, адже її, або бодай натяку на неї, ким хоче стати в майбутньому, якій діяльності безпосередньо присвятити своє життя – ще не знайдено. І тут важливо розуміти, що обирати професію є важливим і усвідомленим кроком для подальшого щасливого життя. Аргумент дуже простий: більшу частину свого часу людина знаходиться за роботою. Закінчила навчання – йде працювати, а з часом робота впливає і навіть змінює стиль та звички нашого повсякденного життя. Для того, хто не вдало обрав свою професію життя приносить свої розчарування та труднощі. Негатив на роботі, розлад у приватному житті. Це схоже на «принцип доміно», якщо одна з фігур падає, наприклад інтерес до роботи, це може потягнути за собою постійне пригнічення, лінь, втому, не бажання розвиватися і т.д. Тому простою порадою, щоб не вскочити в подібну халепу неусвідомлено важливо прикласти зусилля, щоб знайти професію, яка відповідає особистості. Адже вірний вибір професії це половину успіху в житті.
Безпосередньо на вибір професії впливає багато різних факторів: інтереси, уміння, знання, бажання, мрії, поради батьків, близьких родичів, друзів, педагогів, а також потреби суспільства і багато іншого. Виходячи з цього, можна сказати, що вибір професії є надто важким і відповідальним. Тому так необхідно усвідомлено зробити свій самостійний вибір.
А що ж потрібно для того, щоб вдало обрати професію?
По-перше, прийняти усвідомлене рішення, спираючись на власні таланти та вподобання. Зокрема, це стосується учнів старшої школи, які частіше за все сумніваються у правильності свого вибору. В такий час близькі старшокласнику люди мають відверто поговорити з ним, подивитися на обрану професію з різних боків.
 Однак, професійне визначення може стосуватися не тільки підлітків, а і людей більш старшого віку – студентів та тих, хто бажає змінити професію на улюблену.
Нажаль, в нашій країні, дуже мало надається ресурсів для професійної орієнтації серед людей, які вже давно закінчили навчання і працюють. Як свідчить практика, професійний пошук себе може супроводжуватися протягом усього життя. Тому досить важливо, навіть дорослим людям, присвятити себе улюбленій справі. Якщо так сталося, що вона ще не обрана – не слід боятися звернутися за допомогою чи підтримкою до професійних консультантів або ж психологів, роботою яких є допомога у індивідуальному виборі професії.
Адже спеціалісти даного напряму використовують різноманітний інструментарій для полегшення професійного самовизначення особистості.
Із негативного досвіду чинників вибору професії, як не дивно, є вплив сім’ї. Для багатьох батьків важко втриматися інколи від маніпуляції або переконань, якщо їх уже, хоч і доросла, але все таки дитина хоче обрати професію, яка не задовольняє їх власні бажання та амбіції. Зокрема, це стосуються тих родин, де батьки надто авторитарні, або професія передається ніби «у спадок». Наприклад, у сім’ї , де всі працюють лікарями досить прогнозовано чекають від дитини такого ж вибору. Ось саме в такому випадку варто усвідомлено розібратися, що більш важливо: «правота» батьків чи задоволеність їхньої дитини своєю професією у майбутньому.
З цими та іншими питаннями досить часто зустрічаються у своїй роботі практичні психологи Центру педагогічних та психологічних досліджень Київського національного торговельно-економічного університету, які багато років проводять професійну діагностику та професійне консультування, допомагаючи абітурієнтам та їх батькам з вибором професії.
В роботу практичного психолога Центру входить професійна орієнтація – це заходи, спрямовані на допомогу абітурієнту обрати професію, спираючись на його здібності, потреби і бажання із урахуванням потреб суспільства.
Виділяються такі етапи професійної орієнтації: професійне просвітництво, професійна діагностика та професійне консультування. Професійне просвітництво – це надання інформації за різними професіями, їх змісту, можливі перспективи працевлаштування, рівню освіти, місцем навчання для більш глибшого розуміння спеціальності. Зазвичай це проводиться у школах, центрах зайнятості, ярмарках професії, також у Центрі профорієнтаційної роботи КНТЕУ.
Професійна діагности – це блок методів направлений на дослідження інтересів, знань, умінь та здібностей особистості, її свідомий вибір професії. На основі отриманих результатів дослідження проводиться індивідуальна консультація, під час якої психолог допомагає абітурієнту зорієнтуватись та зрозумілою мовою пояснює результати, де зазначено рекомендацію, яку спеціальність чи спеціальності абітурієнт може обрати.


Ласкаво просимо до Центру на тестування!
Бажаємо усвідомленого власного вибору професії та подальшого успішного працевлаштування!


Пасічнюк Ольга та Хоменко В’ячеслав
практичні психологи
Центру педагогічних та психологічних досліджень

Усвідомлення себе означає розуміння того, чого я хочу від себе, від іншого, від життя. Усвідомлення себе – жити у злагоді з собою й оточенням. Не втручатися в життя іншої людини зі своїм «потрібно», але і не допускати, щоб втручалися в твоє життя, тобто це означає знати свої межі, свої права, свої бажання і цілі. Усвідомлення себе означає бути собою. Завжди. Скрізь. Постійно. Це коли більше не треба «здаватися» кимось, а можна просто «бути» собою.

Мета тренінгу – переосмислення набутого на сьогодні життєвого досвіду та інтеграція його «уроків» у повсякденне реальне життя.

Завдання тренінгу:

·        опрацювати почуття;

·        опрацювати спогади та асоціації;

·        дослідити основи самосвідомості;

·        навчитися розслаблятися і довіряти оточенню;

·        навчитися працювати в парі, довіряти іншій людині;

·        усвідомити важливість робити вибір вчасно та ін.

За підсумками проходження кожного модуля, відбувається усвідомлення особистих вікових завдань, зміцнення досвіду й усвідомлення себе. Через переосмислення досвіду приходить відповідь на запитання: «Чому я зараз такий? І яким я можу стати?».    

 

Заняття проводить практичний психолог Центру Пасічнюк Ольга Петрівна.

 

      Вартість всього курсу –  300 грн.

Програма тренінгу розрахована на 24 години, заняття проходять у зручний для Вас час.

 

>> Заява та направлення на оплату

 


      

Запис у кімнаті Б-404. Телефон: 531-49-80 (внутрішній 15-80)

Метою тренінгу є розвиток та вдосконалення навичок ораторського мистецтва, формування впевненої поведінки під час виступу. Він містить аналіз психологічних аспектів підготовки та проведення публічних виступів, масових інформаційних, пропагандистських або рекламних кампаній, а також  практичні, перевірені досвідом рекомендації, що сприятимуть успіху в публічних виступах, дискусіях, інших видах роботи з аудиторією. Особлива увага приділяється способам і прийомам впливу на слухачів (від елементарних до витончених), а також заходам захисту від такого впливу.

Відповідно до мети тренінгу сформульовано наступні завдання:

1. Сформувати навички щодо впевненого виступу перед слухачами та в майбутньому перед працівниками підприємства.

2. Розвинути навички та вміння публічних виступів.

3. Ознайомити з прийомами підготовки до публічного виступу.

 

Тренінг дає змогу оволодіти такими спеціальними професійними компетентностями:

 

Знати:

- теоретичні основи невербального та вербального спілкування,

- методи боротьби зі страхом публічних виступів,

- прийоми управління хвилюванням,

- навички аргументації, здатність відстоювати точку зору,

- ораторські прийоми,

- основні положення іміджелогії,

- основи підготовки промови до виступу.

 

Вміти:

- відстоювати точку зору,

- готувати публічний виступ,

- формувати навички аргументації,

- використовувати ораторські прийоми,

- читати мову жестів і рухів,

використовувати жестикуляцію під час невербального спілкування з аудиторією

 

Заняття проводить практичний психолог центру Вороп Інна Валеріївна.
Вартість курсу –  400 грн.
Програма тренінгу розрахована на 24 години, заняття проходять у зручний для Вас час.

 

>> Заява та направлення на оплату


Запис у кімнаті Б-404 або за телефоном 531-49-80 (внутрішній 15-80)

У всіх нас два варіанти – ми можемо просто жити або ж створювати власне життя і долю.

Джим Рон.

Тренінг дозволяє відкрити і усвідомити глибинні положення, установки, виходячи з яких людина проживає власне життя; докорінно змінити відносини з іншими людьми і з самим собою; оволодіти прийомами бути успішним в особистісній і професійній сфері; навчитися жити наповнено із відчуттям свободи.

Мета тренінгу: розглянути ключові елементи успішної діяльності так, щоб учасники за короткий час могли створити той досвід, для придбання якого часто потрібні багато років. Глибше досліджувати необхідні складові успіху у важливому для них напрямі, особистісній і професійній сфері, розвинути вже наявні здібності і поглибити свої сильні сторони.

Завдання:

- відкрити і усвідомити глибинні положення і установки,

- змінити стосунки з іншими людьми,

- оволодіти прийомами бути успішним в особистісній та професійній сфері,

- навчитися жити вільно і наповнено.

Головне на шляху до самореалізації не стояти на місці, вчитися і дозволяти розвиватися своєї особистості. Жити з фразою: «Відсутність руху вперед означає рух назад».

 

Заняття проводить практичний психолог Центру Вороп Інна Валеріївна.

Вартість курсу – 400 грн.

Програма тренінгу розрахована на 24 години, заняття проходять у зручний для Вас час.

 

>> Заява та направлення на оплату


Запис у кімнаті Б-404 або за телефоном 531-49-80 (внутрішній 15-80)